Σελίδες

Εσείς, κοντινοί μου ,
μπορείτε πια να φύγετε.
Οι μακρινοί πλησιάζουν, 
η μοναξιά με ρυπαίνει και 
η τρύπα ,φιλόξενη-
κενό προς τα
κάτω.