Σελίδες

1+1

βρυχάσαι βαθιά
η αγάπη σου νότα
βιολιού έγινε

             *

τρέμω τόσο πια
τη χάση σου να ζήσω
πρίν από εσένα εγώ