φωτογραφίες

                                                         
                                                          ˙
Η φωτογραφία τίτλου καθώς και όλες οι φωτογραφίες που κατά διαστήματα κοσμούν,ομορφαίνουν ή ασχημαίνουν, συμπληρώνουν ή όχι τα κείμενα, είναι της γράφουσας (εκτός κι αν αναφέρεται κάποια άλλη πηγή).                                                                      ˙